Egzamin FCE Gratis!

Little Globetrotter

Tłumaczenia przysięgłe

Udana współpraca z rodzicami to dla nas priorytet. Bardzo zależy nam na systematycznym informowaniu Państwa o postępach Państwa dzieci. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji platformę LangLion, gdzie będzie można sprawdzić frekwencję na zajęciach oraz ocenę postępów w nauce. Dodatkowo dwa razy w roku przygotujemy dla Państwa raporty z pracy z Państwa dzieckiem, które będą uwzględniać:

  • wyniki w nauce
  • zachowanie podczas zajęć
  • zaangażowanie w naukę

Zadania domowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie zadań domowych przygotowaliśmy obowiązkowe lekcje on-line, w których dzieci będą uczestniczyć w swoich domach. Dodatkowo raz w tygodniu dzieci będą zachęcane do czytania w języku obcym krótkich tekstów dostosowanych do ich możliwości wiekowych.

Testy sprawdzające

Raz w roku dzieci napiszą test podsumowujący ich pracę w danym roku szkolnym. Test będzie testem ustym i pisemnym. Po trzecim roku nauki wszyscy uczniowie podejdą do prestiżowego EGZAMINU CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS YLE.

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie w proces nauki Państwa dzieci!

Instytut Jezykow Obcych ENTER
ul. Zielona 14, 64-100 Leszno
Tel./faks +48 65 529 95 33
Tel. kom. 609 59 59 80

info@instytutenter.pl