Biuro Tłumaczeń

Biuro zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych w licznych kombinacjach językowych i ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak prawo, ekonomia i medycyna.

Tłumaczenia pisemne

Od początku nadrzędnym celem biura było wykonywanie tłumaczeń z zachowaniem najwyższej staranności językowej w połączeniu z profesjonalną i dyskretną obsługą, co zaprocentowało uznaniem naszych usług wśród licznego grona naszych klientów.

Biuro zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych  w licznych kombinacjach językowych i ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak prawo, ekonomia i medycyna. Wykonywane przez nas tłumaczenia przysięgłe są przygotowywane z zachowaniem wszystkich standardów Europejskiej Normy Tłumaczeniowej PN - EN 15038, która obliguje nas, między innymi, do poddawania tekstów korekcie wykonywanej przez innego tłumacza specjalistę.

Nasze Biuro Tłumaczeń w Lesznie to miejsce, w którym wykonujemy tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów jak: zaświadczenia, certyfikaty, dokumenty samochodowe, dowody osobiste, paszporty, zaświadczenia o zameldowaniu, zwolnienia, zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, a większość z nich z terminem realizacji 24h tj. z odbiorem w następnym dniu roboczym.

a